9. Bij wie en hoe kan ik mijn recht van inzage uitoefenen?

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht van inzage. Hij of zij kan zich voor de uitoefening van dit recht wenden tot:

Preventie & Veiligheid v.z.w.

Paepsemlaan 11 B (B. 1), 1070 Brussel
Tel 02/345.99.23 – Fax 02/346.02.04

www.preventie-en-veiligheid.be

Mits voorleggen van uw identiteit hebt u kosteloos toegang tot uw gegevens. Het verzoek om toegang kan schriftelijke, via email info(at)cbd-bcd.be of na mondelinge afspraak gebeuren. Motivering is niet vereist. Het recht van toegang kan niet meer uitgeoefend worden drie jaar nadat de vaststelling werd opgemaakt. Na deze periode worden uw gegevens immers gewist (zie vraag 8).