4. Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

De benadeelde winkelier heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

1) De aangifte van diefstal van goederen van de winkelier en/of opzettelijk toebrengen van schade aan de goederen van de winkelier;

2) Het opmaken van statistieken. In dat geval worden uw persoonsgegevens omgezet in naamloze statistische gegevens. Deze statistieken dienen om preventie campagnes op te zetten en strategische maatregelen te nemen teneinde diefstal te voorkomen of te ontmoedigen.