2. Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Op grond van de Privacywet is het toegelaten om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer dat onder meer noodzakelijk is ten behoeve van eigen geschillen van de winkelier (art. 8 §2, c Privacywet). Er is sprake van een “eigen geschil” wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op het plegen van diefstal of schade veroorzaakt aan de goederen van de winkelier. Tegelijk heeft de dader het recht om te weten door wie en waarom zijn persoonsgegevens worden verwerkt.