11. Welke autoriteit houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens?

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) is de autoriteit die toezicht houdt op de naleving van de Privacywet. Voor informatie en eventuele klachten kunt u terecht bij:

CBPL

Hoogstraat 139

Brussel

Tel: 02/213.85.40

commission(at)privacycommission.be

www.privacycommission.be