5. Welke gegevens worden verwerkt?

De volgende gegevens zijn essentieel voor een nauwkeurige verwerking:

Uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, geboorteplaats, nummer van het bewijs waaruit uw identiteit blijkt, plaats van afgifte, geslacht, nationaliteit en omgangstaal. Daarnaast worden ook de omstandigheden van de vaststelling van de diefstal verwerkt.

Opdat u de rechtmatigheid en nauwkeurigheid van de verwerking van uw gegevens zou kunnen controleren, wordt u na het invullen van het vaststellingsformulier een exemplaar verstrekt.