7. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Elke persoon heeft toegang tot zijn eigen persoonsgegevens. Daarnaast hebben enkel de door Preventie & Veiligheid geautoriseerde personen en het parket toegang tot uw gegevens. Deze toegang is beperkt tot het doel van de verwerking. Deze personen zijn bovendien gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Zoals de Privacywet bepaalt is de lijst van geautoriseerde personen ter beschikking gesteld van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (meer info over dit orgaan: zie vraag 9).