6. Wie zijn de bestemmelingen van mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt in het kader van een strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke rechtsvordering en voor het aanmaken van statistieken. Concreet worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan:

de gerechtelijke autoriteiten in het kader van aangifte van diefstal of opzettelijke schade

de raadsman van de benadeelde winkelier in het kader van de verdediging van diens rechten.

In geen geval worden uw gegevens doorgegeven voor marketingdoeleinden, voor het aanleggen van zwarte lijsten of voor doeleinden die niet in onderhavig privacyreglement zijn opgenomen.